04:37 | GMT: 02:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ZWG

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ZWG
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z dokonanym połączeniem ze spółką BUMECH S.A.
ZWG
Zwieszenie notowań akcji spółki w związku z jej połączeniem ze spółką BUMECH S.A.
ZWG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ZWG
NWZA ws. połączenia ZWG S.A. z BUMECH S.A. oraz zmiany statutu.
ZWG
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ZWG
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ZWG
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ZWG
Publikacja raportu za 2013 rok.
ZWG
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ZWG
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na GPW.
ZWG
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ZWG
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ZWG
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ZWG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz wyrażenia zgody na przystąpienie spółki (lub spółek od niej zależnych) w charakterze udziałowca lub akcjonariusza do innej spółki lub spółek.
ZWG
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ZWG
Publikacja raportu za 2012 rok.
ZWG
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ZWG
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ZWG
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ZWG
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ZWG
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ZWG
Publikacja raportu za 2011 rok.
ZWG
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ZWG
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
ZWG
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ZWG
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek