23:25 | GMT: 21:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
ZOC

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ZOC
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2012, raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.
ZOC
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ZOC
Publikacja raportu za 2012 rok.
ZOC
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ZOC
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ZOC
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ZOC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ZOC
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ZOC
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
ZOC
Publikacja raportu za 2011 rok.
ZOC
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ZOC
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ZOC
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ZOC
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ZOC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ZOC
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek