01:49 | GMT: 23:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
WILBO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
WILBO
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
WILBO
ZWZA ws. m.in. sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.
WILBO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
WILBO
Publikacja raportu za 2016 rok.
WILBO
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
WILBO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
WILBO
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
WILBO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
WILBO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WILBO
Publikacja raportu za 2015 rok.
WILBO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WILBO
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
WILBO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014.
WILBO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
WILBO
Publikacja raportu za 2014 rok.
WILBO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
WILBO
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
WILBO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
WILBO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WILBO
Publikacja raportu za 2013 rok.
WILBO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WILBO
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
WILBO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012.
WILBO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WILBO
Publikacja raportu za 2012 rok.
WILBO
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
WILBO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WILBO
NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
WILBO
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
WILBO
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Tomasza Kustrę.
WILBO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WILBO
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2011, podziału akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na serie A 1 oraz A 2 oraz zmiany statutu.
WILBO
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
WILBO
Publikacja raportu za 2011 rok.
WILBO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
WILBO
NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji.
WILBO
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
WILBO
NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji, wyrażenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez członka RN oraz zmian w składzie RN.
WILBO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
WILBO
WZA
WILBO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
WILBO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
WILBO
NWZA ws. umorzenia akcji.


«Powrót do terminarza spółek