07:39 | GMT: 05:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
WIDOKEN

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
WIDOKEN
NWZA ws. wyboru nowego członka RN.
WIDOKEN
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2012 oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku.
WIDOKEN
NWZA ws. wyboru nowego członka RN.
WIDOKEN
NWZA ws. zmiany statutu.
WIDOKEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
WIDOKEN
NWZA ws. składu osobowego zarządu i RN.
WIDOKEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
WIDOKEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
WIDOKEN
NWZA ws. zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na MSR.
WIDOKEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
WIDOKEN
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji obligacji serii F zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru.
WIDOKEN
WZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2011 rok.
WIDOKEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
WIDOKEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
WIDOKEN
WZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2011 rok.
WIDOKEN
Publikacja jednostkowego raportu za 2011 rok.
WIDOKEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WIDOKEN
NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Zarządu, zatwierdzenia Regulaminu RN, zmian w składzie zarządu, zmian w RN oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
WIDOKEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
WIDOKEN
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
WIDOKEN
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WIDOKEN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
WIDOKEN
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek