02:16 | GMT: 00:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
UBOATLINE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
UBOATLINE
Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
UBOATLINE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
UBOATLINE
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2014.
UBOATLINE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
UBOATLINE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
UBOATLINE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
UBOATLINE
NWZA ws. zobowiązania Zarządu do powołania biegłego do zbadania sytuacji finansowej spółki oraz zmian w składzie RN.
UBOATLINE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
UBOATLINE
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.
UBOATLINE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
UBOATLINE
NWZA ws. m.in. powołania rewidenta do spraw szczególnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
UBOATLINE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
UBOATLINE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii A, B i C do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
UBOATLINE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
UBOATLINE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
UBOATLINE
Pierwszy dzień notowań na NC 3.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
UBOATLINE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
UBOATLINE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
UBOATLINE
NWZA ws. zmian w statucie, uchylenia uchwał nr 24/2013 i 25/2013 ZWZ z dnia 26 czerwca 2013 r., wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B, zmian w składzie RN.
UBOATLINE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
UBOATLINE
ZWZA ws. m.in. w sprawie podziału zysku za 2012 r. oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki, to jest serii A, B, C do obrotu na rynku regulowanym.
UBOATLINE
Publikacja raportu za 2012 rok.
UBOATLINE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
UBOATLINE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
UBOATLINE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
UBOATLINE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
UBOATLINE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
UBOATLINE
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
UBOATLINE
Publikacja raportu za 2011 rok.
UBOATLINE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
UBOATLINE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
UBOATLINE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
UBOATLINE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek