00:22 | GMT: 22:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SOBET

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SOBET
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
SOBET
Publikacja raportu za 2012 rok.
SOBET
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SOBET
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SOBET
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz rozszerzenia działalności spółki.
SOBET
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SOBET
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SOBET
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia prawa poboru.
SOBET
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SOBET
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
SOBET
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie, zmian w składzie RN.
SOBET
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SOBET
Publikacja raportu za 2011 rok.
SOBET
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SOBET
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SOBET
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SOBET
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SOBET
WZA
SOBET
Publikacja raportu za 2010 rok.
SOBET
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SOBET
NWZA ws. emisji obligacji.
SOBET
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
SOBET
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i D.
SOBET
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
SOBET
Przydział akcji serii D.
SOBET
Zakończenie zapisów na akcje serii D.
SOBET
Początek zapisów na akcje serii D.
SOBET
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
SOBET
Split akcji w stosunku 1:5.


«Powrót do terminarza spółek