22:35 | GMT: 20:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SFD

Data
Spółka
Wydarzenie
SFD
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SFD
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SFD
Publikacja raportu za 2019 rok.
SFD
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SFD
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
SFD
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
SFD
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SFD
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SFD
Dzień pierwszego notowania na NC 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SFD
ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2018 roku.
SFD
Publikacja raportu za 2018 rok.
SFD
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SFD
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SFD
NWZA ws. połączenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
SFD
ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2017 roku.
SFD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
SFD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wypracowanej w 2016 roku.
SFD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
SFD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
SFD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
SFD
Zakończenie zapisów na akcje serii F.
SFD
Początek zapisów na akcje serii F.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SFD
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
SFD
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 17 ZWZ z 30 czerwca 2015 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
SFD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
SFD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
SFD
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SFD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SFD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
SFD
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SFD
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SFD
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty osiągniętej w roku obrotowym 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru.
SFD
Publikacja raportu za 2012 rok.
SFD
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SFD
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SFD
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SFD
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SFD
WZA ws. m.in. pokrycia starty osiągniętej w roku obrotowym 2011.
SFD
Publikacja raportu za 2011 rok.
SFD
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SFD
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SFD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SFD
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek