13:13 | GMT: 11:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
PROGRES

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PROGRES
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2014 oraz raportu za I kwartał 2015 roku.
PROGRES
NWZA ws. przywrócenia akcjom serii A, B i C formy dokumentu, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany firmy, zmiany statutu.
PROGRES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PROGRES
NWZA ws. zmiany nazwy spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, zniesienia dematerializacji akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PROGRES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
PROGRES
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zniesienia dematerializacji akcji, zmiany nazwy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PROGRES
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za ostatni rok obrotowy.
PROGRES
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
PROGRES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PROGRES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PROGRES
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 13 WZA z dnia 5.11.2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PROGRES
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PROGRES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PROGRES
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na NC.
PROGRES
NWZA ws. odwołania, powołania i dookreślenia liczby członków RN, wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3, określenia zasad wynagradzania członków RN, udzielenie przez zarząd oraz RN informacji dotyczącej okoliczności związanych z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa.
PROGRES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
PROGRES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PROGRES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za ostatni rok obrotowy.
PROGRES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PROGRES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PROGRES
NWZA ws. powołania członków RN.
PROGRES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
PROGRES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku.
PROGRES
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ostatni rok obrotowy, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz prowadzenia sprawozdań finansowych wg MSF i MSSF.
PROGRES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PROGRES
NWZA ws. zmian statutu.
PROGRES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2011 roku.
PROGRES
NWZA ws. powołania członków RN.
PROGRES
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PROGRES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PROGRES
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek