08:16 | GMT: 06:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
POLREST

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
POLYMETAL
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
POLYMETAL
Scalenie akcji w stosunku 24:1.
POLYMETAL
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
POLYMETAL
Początek notowań spółki MEWA (MEW) pod nazwą POLYMETAL (POL), w związku ze zmianą firmy.
POLYMETAL
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.
POLYMETAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013, scalenia (połączenia) akcji, zmiany statutu oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
POLYMETAL
ZWZA ws. przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań, sposobu pokrycia straty powstałej za 2012 rok oraz zmiany statutu.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
POLYMETAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 57.888.784 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
POLYMETAL
NWZA ws. wyboru RN.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
POLYMETAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
POLYMETAL
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty powstałej za 2011 rok, dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Ksh, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, zmiany statutu oraz o wyłączenia prawa poboru.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
POLREST
NWZA ws. powołania członków RN.
POLREST
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
POLYMETAL
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
POLREST
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
POLYMETAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
POLYMETAL
WZA
POLREST
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
POLREST
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
POLYMETAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
POLREST
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
POLYMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
POLYMETAL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.


«Powrót do terminarza spółek