22:52 | GMT: 20:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PHOENIX

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PHOENIX
Wykluczenie spółki z obrotu w związku z przeniesieniem własności wszystkich akcji na jedynego akcjonariusza.
PHOENIX
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z planowanym przeniesieniem praw własności do wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy na akcjonariusza większościowego.
PHOENIX
NWZA ws. m.in. przyjęcia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2012 i uchwały o przeniesieniu straty do pozycji „Niepokryta strata z lat ubiegłych”, podjęcia uchwał: o przeniesieniu akcji będących w posiadaniu innych akcjonariuszy w posiadanie akcjonariusza większościowego, o wykluczeniu akcji z obrotu na NC oraz o zniesieniu formy materialnej akcji.
PHOENIX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PHOENIX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
PHOENIX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
PHOENIX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PHOENIX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PHOENIX
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PHOENIX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2012 roku.
PHOENIX
WZA
PHOENIX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2012 roku.
PHOENIX
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NC opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.
PHOENIX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PHOENIX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku.
PHOENIX
NWZA ws. wyrażenia zgody na transfer aktywów ze spółki do podmiotów powiązanych, wyrażenia zgody na zawarcie umów na podstawie których spółka udzieli pożyczki podmiotom powiązanym oraz wyboru członka RN.
PHOENIX
NWZA ws. transferu aktywów ze spółki do podmiotów powiązanych, zawarcia umów na podstawie których spółka podpisze umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi oraz wyboru członka RN.
PHOENIX
NWZA ws. decyzji ZWZ z roku 2009 w zakresie podziału zysku, przyjęcia sprawozdań finansowych za rok 2010 oraz podziału zysku za rok 2010, powołania nowego członka zarządu.
PHOENIX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2011 roku.
PHOENIX
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PHOENIX
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PHOENIX
WZA
PHOENIX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PHOENIX
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PHOENIX
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
PHOENIX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek