06:52 | GMT: 04:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PGPPOLONI

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PGPPOLONI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PGPPOLONI
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
PGPPOLONI
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PGPPOLONI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PGPPOLONI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
PGPPOLONI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PGPPOLONI
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
PGPPOLONI
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PGPPOLONI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PGPPOLONI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za 2014 rok.
PGPPOLONI
ZWZA ws. m.in. zmiany statutu w przedmiocie nazwy spółki oraz w części określającej przedmiot działalności spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za 2013 rok.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PGPPOLONI
Początek notowań spółki PAKADEMIA (PAK) pod nazwą FINARCH (FAR), w związku ze zmianą firmy.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PGPPOLONI
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru, a także przez emisję akcji serii Ł z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o ich dopuszczenie i wprowadzenie na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PGPPOLONI
NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w składzie RN, dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PGPPOLONI
NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PGPPOLONI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za 2012 rok.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PGPPOLONI
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
PGPPOLONI
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
PGPPOLONI
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PGPPOLONI
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PGPPOLONI
WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku oraz dalszego istnienia spółki.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za 2011 rok.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PGPPOLONI
NWZA ws. scalenia akcji, zmian statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PGPPOLONI
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PGPPOLONI
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PGPPOLONI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PGPPOLONI
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek