23:37 | GMT: 21:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PCHVENTURE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PCHVENTURE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PCHVENTURE
NWZA ws. zmian statutu.
PCHVENTURE
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PCHVENTURE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za 2015 rok.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PCHVENTURE
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za 2014 rok.
PCHVENTURE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PCHVENTURE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PCHVENTURE
Początek notowań spółki IMMOFUND (IMF) pod nazwą PCHVENTURE (PCV), w związku ze zmianą firmy.
PCHVENTURE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
PCHVENTURE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
PCHVENTURE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz zmiany statutu.
PCHVENTURE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PCHVENTURE
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PCHVENTURE
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
PCHVENTURE
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PCHVENTURE
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PCHVENTURE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PCHVENTURE
NWZA ws. zmiany uchwały numer 4 WZA z dnia 21.01.2014r i uchylenia uchwały nr 23 WZA z 19.09.2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
PCHVENTURE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PCHVENTURE
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 22 i 23 WZA z 19.09.2013r, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
PCHVENTURE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PCHVENTURE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PCHVENTURE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
PCHVENTURE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
PCHVENTURE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
PCHVENTURE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PCHVENTURE
NWZA ws. sprawie zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
PCHVENTURE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PCHVENTURE
Początek notowań spółki KINOMANIA (KIN) pod nazwą IMMOFUND (IMF), w związku ze zmianą firmy.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PCHVENTURE
NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, uchylenia uchwały z 27 marca i 17 kwietnia 2012, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PCHVENTURE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PCHVENTURE
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
PCHVENTURE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PCHVENTURE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek