01:11 | GMT: 23:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
PSWCAPITA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PSWCAPITA
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PSWCAPITA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz podziału zysku za 2012 rok.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za 2012 rok.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PSWCAPITA
WZA ws. m.in. podziału zysku.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za 2011 rok.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PSWCAPITA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii Ł.
PSWCAPITA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PSWCAPITA
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
PSWCAPITA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 ZWZ z 20 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
PSWCAPITA
Początek notowań spółki GRUPAPSW (GPH) pod nazwą PSWCAPITA (PCA), w związku ze zmianą firmy.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PSWCAPITA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
PSWCAPITA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
PSWCAPITA
WZA
PSWCAPITA
Publikacja raportu za 2010 rok.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PSWCAPITA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
PSWCAPITA
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, K i L.


«Powrót do terminarza spółek