12:21 | GMT: 10:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
PBOANIOLA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PBOANIOLA
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki.
PBOANIOLA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PBOANIOLA
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PBOANIOLA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PBOANIOLA
Publikacja raportu za 2014 rok.
PBOANIOLA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PBOANIOLA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PBOANIOLA
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
PBOANIOLA
NWZA ws. wyboru członków RN.
PBOANIOLA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
PBOANIOLA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PBOANIOLA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PBOANIOLA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PBOANIOLA
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
PBOANIOLA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
PBOANIOLA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PBOANIOLA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PBOANIOLA
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
PBOANIOLA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-budownictwo.
PBOANIOLA
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
PBOANIOLA
NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
PBOANIOLA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PBOANIOLA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-Budownictwo.
PBOANIOLA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B i C.
PBOANIOLA
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PBOANIOLA
Debiut spółki na GPW.
PBOANIOLA
Przydział akcji.
PBOANIOLA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje.
PBOANIOLA
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje.
PBOANIOLA
Zakończenie (do godz. 14:00) przyjmowania deklaracji nabycia akcji w ramach transzy instytucjonalnej.
PBOANIOLA
Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji nabycia akcji w ramach transzy instytucjonalnej.


«Powrót do terminarza spółek