05:16 | GMT: 03:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PARTEX

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PARTEX
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
PARTEX
Publikacja raportu za 2012 rok.
PARTEX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PARTEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PARTEX
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PARTEX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PARTEX
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PARTEX
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PARTEX
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PARTEX
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
PARTEX
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej.
PARTEX
Publikacja raportu za 2011 rok.
PARTEX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PARTEX
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PARTEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PARTEX
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PARTEX
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PARTEX
WZA
PARTEX
Publikacja raportu za 2010 rok.
PARTEX
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PARTEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
PARTEX
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
PARTEX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PARTEX
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
PARTEX
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
PARTEX
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PARTEX
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek