13:06 | GMT: 11:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
SWIECIE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SWIECIE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SWIECIE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SWIECIE
Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
SWIECIE
WZA ws. m.in. podziału zysku oraz przywrócenia wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
SWIECIE
Dzień wykupu akcji spółki przez Mondi International i Framondi, po cenie 72 zł za akcję.
SWIECIE
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.
SWIECIE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SWIECIE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, WIG oraz WIG-Poland.
SWIECIE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 72 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mondi International oraz Framondi.
SWIECIE
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Mondi International oraz Framondi na 72 zł.
SWIECIE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 69 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mondi International oraz Framondi.
SWIECIE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SWIECIE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
SWIECIE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SWIECIE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SWIECIE
WZA
SWIECIE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek