23:30 | GMT: 21:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MOBINI

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MOBINI
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
MOBINI
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MOBINI
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MOBINI
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MOBINI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Ksh.
MOBINI
Publikacja raportu za 2017 rok.
MOBINI
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MOBINI
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.
MOBINI
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MOBINI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
MOBINI
Publikacja raportu za 2016 rok.
MOBINI
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MOBINI
NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i C do obrotu na NC oraz ich dematerializacji.
MOBINI
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii D oraz zmian w statucie.
MOBINI
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MOBINI
NWZA ws. zmian w RN oraz zmian w statucie.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MOBINI
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
MOBINI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
MOBINI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
MOBINI
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
MOBINI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MOBINI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MOBINI
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MOBINI
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii C i D, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E oraz zmiany statutu.
MOBINI
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MOBINI
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MOBINI
Publikacja raportu za 2011 rok.
MOBINI
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MOBINI
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN.
MOBINI
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MOBINI
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MOBINI
WZA
MOBINI
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MOBINI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MOBINI
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek