23:54 | GMT: 21:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MOLMEDICA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MOLMEDICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MOLMEDICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
MOLMEDICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MOLMEDICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MOLMEDICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MOLMEDICA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za 2014 rok.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MOLMEDICA
Początek notowań spółki MOSTALWRO (MWO) pod nazwą MOLMEDICA (MLD), w związku ze zmianą firmy.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MOLMEDICA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za 2013 rok.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MOLMEDICA
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MOLMEDICA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za 2012 rok.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MOLMEDICA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MOLMEDICA
Pierwszy dzień notowań na NC 34.161.993 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MOLMEDICA
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
MOLMEDICA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MOLMEDICA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek