15:50 | GMT: 13:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KREC

Data
Spółka
Wydarzenie
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KREC
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KREC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
KREC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
KREC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KREC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KREC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
KREC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KREC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
KREC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KREC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
KREC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KREC
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
KREC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KREC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
KREC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
KREC
NWZA ws. wynagrodzenia dla poszczególnych członków RN nowej kadencji.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KREC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia pierwszej transzy Warrantów serii B tj. za rok 2015.
KREC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
KREC
NWZA ws. zmiany uchwały nr 17/04/2014 ZWZ z 29 kwietnia 2014 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KREC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 334.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KREC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
KREC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
KREC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 666.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KREC
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
KREC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KREC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.083.000 akcji serii H i 67.000 akcji serii I.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KREC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
KREC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
KREC
NWZA ws. przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KREC
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
KREC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KREC
WZA
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
KREC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
KREC
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KREC
NWZA ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury połączenia ze spółką zależną pod firmą MDJ sp. z o. o., podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zatwierdzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu.
KREC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
KREC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
KREC
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
KREC
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks NCIndex.
KREC
Przydział akcji serii E.


«Powrót do terminarza spółek