00:32 | GMT: 22:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
JUPITER

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
JUPITER
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem ze spółką KCI S.A.
JUPITER
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką KCI S.A.
JUPITER
NWZA ws. połączenia KCI S.A. i Jupiter S.A. oraz zmiany statutu.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
JUPITER
NWZA ws. połączenia ze spółką Gremi Development Sp. z o.o.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
JUPITER
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 i straty z lat ubiegłych, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
JUPITER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
JUPITER
NWZA ws. emisji obligacji, zmian w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
JUPITER
NWZA ws. połączenia Jupiter NFI S.A. ze spółką Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i KCI Krowodrza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
JUPITER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
JUPITER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
JUPITER
WZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok obrotowy 2011.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
JUPITER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
JUPITER
NWZA ws. zmian umowy o zarządzanie majątkiem NFI zawartej przez Fundusz z Trinity Management Sp. z o.o. 12 lipca 1995 roku, wyrażenia zgody na konwersję zobowiązań Gremi Grzegorz Hajdarowicz wobec JUPITER NFI SA na pożyczkę, zmiany składu RN oraz powierzenie RN zadań Komitetu Audytu.
JUPITER
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KCI Park Technologiczny Krowodrza SA.
JUPITER
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KCI Park Technologiczny Krowodrza SA.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
JUPITER
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem RN.
JUPITER
WZA
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
JUPITER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek