03:18 | GMT: 01:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IDEON

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
IDEON
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki.
IDEON
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
IDEON
Publikacja raportu za 2018 rok.
IDEON
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IDEON
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IDEON
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IDEON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
IDEON
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IDEON
Publikacja raportu za 2017 rok.
IDEON
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IDEON
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
IDEON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 r.
IDEON
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IDEON
Publikacja raportu za 2016 rok.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IDEON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IDEON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IDEON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014r., dalszego istnienia spółki oraz scalenia (połączenia) akcji.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IDEON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
IDEON
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii A2, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
IDEON
Publikacja rozszerzonego raportu za I półrocze 2014 roku.
IDEON
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego, scalania akcji oraz zmiany statutu.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IDEON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IDEON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r., dalszego istnienia spółki, nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.
IDEON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IDEON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
IDEON
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
IDEON
Publikacja rozszerzonego raportu za I półrocze 2012 roku.
IDEON
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
IDEON
Początek notowań spółki CENTROZAP (CZP) pod nazwą IDEON (IDE), w związku ze zmianą firmy.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IDEON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
IDEON
NWZA ws. uzupełnienia przedmiotu działalności i związanej z tym zmiany w statucie.
IDEON
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
IDEON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
IDEON
WZA
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
IDEON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
IDEON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
IDEON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
IDEON
NWZA ws. emisji obligacji oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez umowy odpłatnego poręczenia z członkiem zarządu spółki.
IDEON
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
IDEON
NWZA ws. m.in. emisji obligacji.


«Powrót do terminarza spółek