22:47 | GMT: 20:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INCANA

Data
Spółka
Wydarzenie
INCANA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INCANA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INCANA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
INCANA
Publikacja raportu za 2019 rok.
INCANA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INCANA
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
INCANA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INCANA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
INCANA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
INCANA
Publikacja raportu za 2018 rok.
INCANA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INCANA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
INCANA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INCANA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
INCANA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
INCANA
Publikacja raportu za 2017 rok.
INCANA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INCANA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
INCANA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INCANA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
INCANA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
INCANA
Publikacja raportu za 2016 rok.
INCANA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INCANA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
INCANA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INCANA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
INCANA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
INCANA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
INCANA
Publikacja raportu za 2015 rok.
INCANA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
INCANA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
INCANA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INCANA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
INCANA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
INCANA
Publikacja raportu za 2014 rok.
INCANA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
INCANA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości nierolnej zabudowanej.
INCANA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
INCANA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
INCANA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
INCANA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, przeniesienia na kapitał zapasowy nie rozliczonego zysku z 2010r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
INCANA
Publikacja raportu za 2013 rok.
INCANA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INCANA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
INCANA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INCANA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INCANA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
INCANA
Publikacja raportu za 2012 rok.
INCANA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
INCANA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
INCANA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
INCANA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
INCANA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
INCANA
Publikacja raportu za 2011 rok.
INCANA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INCANA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
INCANA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
INCANA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
INCANA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
INCANA
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
INCANA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek