02:56 | GMT: 00:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
GEOINVENT

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GEOINVENT
Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
GEOINVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GEOINVENT
Publikacja raportu za 2014 rok.
GEOINVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GEOINVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GEOINVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GEOINVENT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii B z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych w latach poprzednich oraz zmiany statutu.
GEOINVENT
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GEOINVENT
Scalenie akcji w stosunku 50:1.
GEOINVENT
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GEOINVENT
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GEOINVENT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
GEOINVENT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013 rok, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GEOINVENT
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
GEOINVENT
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GEOINVENT
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
GEOINVENT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GEOINVENT
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
GEOINVENT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GEOINVENT
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
GEOINVENT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
GEOINVENT
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GEOINVENT
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
GEOINVENT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GEOINVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GEOINVENT
NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmian statutu.
GEOINVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GEOINVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GEOINVENT
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
GEOINVENT
Publikacja raportu za 2011 rok.
GEOINVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GEOINVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GEOINVENT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.
GEOINVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GEOINVENT
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
GEOINVENT
NWZA ws. zmian w statucie oraz w składzie RN.
GEOINVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GEOINVENT
WZA
GEOINVENT
Publikacja raportu za 2010 rok.
GEOINVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
GEOINVENT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
GEOINVENT
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
GEOINVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
GEOINVENT
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
GEOINVENT
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.


«Powrót do terminarza spółek