18:40 | GMT: 16:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
FONECO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
FONECO
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z jej przejęciem przez spółkę FON S.A.
FONECO
Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki. Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
FONECO
NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku.
FONECO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FONECO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FONECO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
FONECO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
FONECO
Publikacja raportu za 2012 rok.
FONECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FONECO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
FONECO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FONECO
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz wyrażenia zgody na połączenie Fon Ecology S.A. ze spółką zależną OMENIX Sp. z o.o.
FONECO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FONECO
Publikacja raportu za 2011 rok.
FONECO
NWZA ws. zmian w składzie RN.
FONECO
Pierwszy dzień obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
FONECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
FONECO
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz w składzie RN.
FONECO
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
FONECO
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
FONECO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
FONECO
Wznowienie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
FONECO
Scalenie akcji w stosunku 29:1.
FONECO
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
FONECO
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
FONECO
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
FONECO
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
FONECO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FONECO
WZA
FONECO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
FONECO
Publikacja raportu za 2010 rok.
FONECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
FONECO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
FONECO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru.
FONECO
NWZA ws. upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
FONECO
Zakończenie zapisów na akcje serii C.
FONECO
Początek zapisów na akcje serii C.
FONECO
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.


«Powrót do terminarza spółek