02:33 | GMT: 00:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
DXD

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DXD
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.
DXD
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DXD
Publikacja raportu za 2013 rok.
DXD
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DXD
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DXD
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DXD
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DXD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
DXD
Publikacja raportu za 2012 rok.
DXD
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DXD
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
DXD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem praw poboru oraz zmiany statutu.
DXD
NWZA ws. powołania członków RN, zmiany statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW.
DXD
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DXD
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DXD
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DXD
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DXD
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DXD
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DXD
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
DXD
Publikacja raportu za 2011 rok.
DXD
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DXD
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DXD
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DXD
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DXD
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DXD
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
DXD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
DXD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DXD
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
DXD
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DXD
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek