22:02 | GMT: 20:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
CERABUD

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
CERABUD
Wykluczenia akcji spółki z obrotu na NC.
CERABUD
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
CERABUD
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CERABUD
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
CERABUD
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CERABUD
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CERABUD
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CERABUD
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CERABUD
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CERABUD
Publikacja raportu za 2012 rok.
CERABUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok, zmiany profilu działalności oraz zmiany nazwy.
CERABUD
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CERABUD
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CERABUD
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CERABUD
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
CERABUD
Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
CERABUD
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
CERABUD
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
CERABUD
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CERABUD
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CERABUD
Pierwszy dzień notowań na NC 381 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CERABUD
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu.
CERABUD
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
CERABUD
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
CERABUD
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NC opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.
CERABUD
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru.
CERABUD
Publikacja raportu za 2011 rok.
CERABUD
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz scalenia akcji i zmiany statutu.
CERABUD
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CERABUD
NWZA ws. udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz zmian w statucie.
CERABUD
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
CERABUD
WZA
CERABUD
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
CERABUD
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CERABUD
WZA
CERABUD
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CERABUD
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
CERABUD
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CERABUD
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CERABUD
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
CERABUD
NWZA


«Powrót do terminarza spółek