04:00 | GMT: 02:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
ADUMA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ADUMA
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
ADUMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ADUMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ADUMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ADUMA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ADUMA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ADUMA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ADUMA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ADUMA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ADUMA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ADUMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ADUMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ADUMA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ADUMA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ADUMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ADUMA
Publikacja raportu za 2012 rok.
ADUMA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ADUMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ADUMA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ADUMA
Publikacja raportu za 2011 rok.
ADUMA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ADUMA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek