23:06 | GMT: 21:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
ADVADIS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ADVADIS
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki.
ADVADIS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ADVADIS
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ADVADIS
ZWZA
ADVADIS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ADVADIS
Publikacja raportu za 2014 rok.
ADVADIS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ADVADIS
NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii A i serii K do obrotu na GPW, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
ADVADIS
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ADVADIS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz uzupełnienia składu RN.
ADVADIS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ADVADIS
Publikacja raportu za 2013 rok.
ADVADIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ADVADIS
NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii A i A1 do obrotu na GPW, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
ADVADIS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ADVADIS
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ADVADIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
ADVADIS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ADVADIS
Publikacja raportu za 2012 rok.
ADVADIS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ADVADIS
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ADVADIS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ADVADIS
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
ADVADIS
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
ADVADIS
Publikacja raportu za 2011 rok.
ADVADIS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
ADVADIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ADVADIS
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ADVADIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ADVADIS
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
ADVADIS
WZA
ADVADIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ADVADIS
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
ADVADIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ADVADIS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.


«Powrót do terminarza spółek