21:28 | GMT: 19:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ARTP

Data
Spółka
Wydarzenie
ARTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ARTP
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto spółki w roku obrotowym 2019.
ARTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
ARTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ARTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ARTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
ARTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ARTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ARTP
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto w roku obrotowym 2018.
ARTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ARTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ARTP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
ARTP
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ARTP
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ARTP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2017.
ARTP
Publikacja raportu za 2017 rok.
ARTP
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ARTP
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ARTP
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ARTP
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ARTP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2016.
ARTP
Publikacja raportu za 2016 rok.
ARTP
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ARTP
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ARTP
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ARTP
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ARTP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.
ARTP
Publikacja raportu za 2015 rok.
ARTP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ARTP
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ARTP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ARTP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ARTP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
ARTP
Publikacja raportu za 2014 rok.
ARTP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ARTP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ARTP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ARTP
Początek notowań spółki TPILKA (TYP) pod nazwą ARTP (TYP), w związku ze zmianą firmy.
ARTP
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ARTP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ARTP
Publikacja raportu za 2013 rok.
ARTP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ARTP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ARTP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ARTP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ARTP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G z pozbawieniem prawa poboru.
ARTP
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ARTP
Publikacja raportu za 2012 rok.
ARTP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ARTP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ARTP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ARTP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek