03:04 | GMT: 01:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
TMSBROKER

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
TMSBROKER
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
TMSBROKER
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TMSBROKER
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
TMSBROKER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
TMSBROKER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
TMSBROKER
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz zniesienia dematerializacji akcji.
TMSBROKER
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na NC, w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji. Wykreślenie spółki z listy uczestników indeksu NCIndex.
TMSBROKER
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TMSBROKER
Publikacja raportu za 2011 rok.
TMSBROKER
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nabbe Investments S.ŕr.l.
TMSBROKER
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
TMSBROKER
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nabbe Investments S.ŕr.l.
TMSBROKER
NWZA ws. zmiany Programu Motywacyjnego dla członków zarządu.
TMSBROKER
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TMSBROKER
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
TMSBROKER
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TMSBROKER
Wypłata dywidendy 2,55 zł na akcję.
TMSBROKER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,55 zł na akcję.
TMSBROKER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,55 zł na akcję.
TMSBROKER
WZA
TMSBROKER
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
TMSBROKER
Publikacja raportu za 2010 rok.
TMSBROKER
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
TMSBROKER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TMSBROKER
Debiut spółki na NC.
TMSBROKER
Zakończenie zapisów na akcje spółki.
TMSBROKER
Początek zapisów na akcje spółki.
TMSBROKER
Zakończenie budowy księgi popytu.
TMSBROKER
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek