20:54 | GMT: 18:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PPRICE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PPRICE
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
PPRICE
Publikacja raportu za 2015 rok.
PPRICE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PPRICE
NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN.
PPRICE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN i in.
PPRICE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PPRICE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki.
PPRICE
Publikacja raportu za 2014 rok.
PPRICE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PPRICE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz powołania członka RN.
PPRICE
Publikacja raportu za 2013 rok.
PPRICE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PPRICE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
PPRICE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za 2012 rok.
PPRICE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PPRICE
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
PPRICE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
PPRICE
Publikacja raportu za 2011 rok.
PPRICE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PPRICE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
PPRICE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu.
PPRICE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PPRICE
WZA
PPRICE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PPRICE
Publikacja raportu za 2010 rok.
PPRICE
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
PPRICE
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
PPRICE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek