11:13 | GMT: 09:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PBSFINANSE

Data
Spółka
Wydarzenie
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PBSFINANSE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PBSFINANSE
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
PBSFINANSE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PBSFINANSE
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PBSFINANSE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz istnienia spółki.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PBSFINANSE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PBSFINANSE
NWZA ws. wyboru członków RN.
PBSFINANSE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PBSFINANSE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PBSFINANSE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
PBSFINANSE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PBSFINANSE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PBSFINANSE
NWZA ws. wyboru członków RN.
PBSFINANSE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PBSFINANSE
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PBSFINANSE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PBSFINANSE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PBSFINANSE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
PBSFINANSE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PBSFINANSE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PBSFINANSE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PBSFINANSE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, ustalenia przedmiotu przeważającej działalności spółki oraz zmiany statutu.
PBSFINANSE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PBSFINANSE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PBSFINANSE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PBSFINANSE
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PBSFINANSE
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
PBSFINANSE
Dzień referencyjny w procesie scalania akcji.
PBSFINANSE
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PBSFINANSE
NWZA ws. scalenia akcji i zmiany statutu.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PBSFINANSE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PBSFINANSE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PBSFINANSE
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
PBSFINANSE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PBSFINANSE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PBSFINANSE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
PBSFINANSE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PBSFINANSE
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
PBSFINANSE
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
PBSFINANSE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
PBSFINANSE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PBSFINANSE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy.
PBSFINANSE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy.
PBSFINANSE
Początek notowań spółki BEEFSAN (BEF) pod nazwą PBSFINANSE (PBF), w związku ze zmianą firmy.
PBSFINANSE
WZA


«Powrót do terminarza spółek