04:50 | GMT: 02:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
MAGELLAN

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MAGELLAN
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MAGELLAN
NWZA ws. połączenia spółki Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi jako spółki przejmującej ze spółką Mediona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MAGELLAN
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MAGELLAN
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
MAGELLAN
NWZA ws. m.in. zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN, odwołania i powołania członków RN oraz dookreślenia liczby członków RN.
MAGELLAN
Dzień wykupu akcji spółki przez Mediona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 68 zł za akcję.
MAGELLAN
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MAGELLAN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG i sWIG80.
MAGELLAN
Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.
MAGELLAN
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 68 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o.
MAGELLAN
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o. na 68 zł za sztukę.
MAGELLAN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MAGELLAN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.
MAGELLAN
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o. na 66,15 zł za sztukę.
MAGELLAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
MAGELLAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MAGELLAN
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MAGELLAN
Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.
MAGELLAN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję.
MAGELLAN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MAGELLAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz wyrażenia zgody na podniesienie do 750.000.000,00 zł wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji.
MAGELLAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MAGELLAN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.239 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MAGELLAN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.199 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MAGELLAN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.511 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MAGELLAN
ZWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii E, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz zmiany statutu.
MAGELLAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MAGELLAN
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany zasad wynagradzania członków RN, wyrażenia zgody na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji, wprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich, przeprowadzenia Dodatkowego Programu Opcji Menedżerskich, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu i in.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MAGELLAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok, wyrażenia zgody na podniesienie wartości Programu Emisji Obligacji oraz zmiany zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich.
MAGELLAN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MAGELLAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MAGELLAN
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
MAGELLAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MAGELLAN
NWZA ws. m.in zmiany zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich oraz zmian w składzie RN.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MAGELLAN
WZA
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MAGELLAN
NWZA ws. nabywania akcji własnych.
MAGELLAN
NWZA
MAGELLAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek