21:45 | GMT: 19:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IVMX

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
IVMX
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
IVMX
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
IVMX
Dzień wykupu akcji spółki przez Asseco Poland S.A. po cenie 6,01 zł za akcję.
IVMX
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
IVMX
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
IVMX
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland Spółka Akcyjna.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IVMX
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland Spółka Akcyjna.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IVMX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
IVMX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IVMX
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IVMX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IVMX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 641.824 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
IVMX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IVMX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IVMX
NWZA ws. zmian w składzie RN.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
IVMX
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
IVMX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
IVMX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IVMX
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 rok.
IVMX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IVMX
NWZA ws. zmian w składzie RN.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
IVMX
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
IVMX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
IVMX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
IVMX
WZA
IVMX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
IVMX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
IVMX
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek