06:38 | GMT: 04:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
GREENECO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GREENECO
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
GREENECO
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
GREENECO
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego oraz zmian w składzie RN.
GREENECO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GREENECO
Publikacja raportu za 2013 rok.
GREENECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GREENECO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GREENECO
NWZA ws. powołania członków RN.
GREENECO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
GREENECO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GREENECO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
GREENECO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
GREENECO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GREENECO
NWZA ws. zmiany firmy spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
GREENECO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GREENECO
Początek notowań spółki ANTI (ANT) pod nazwą GREENECO (GET), w związku ze zmianą firmy.
GREENECO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
GREENECO
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej.
GREENECO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GREENECO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
GREENECO
NWZA ws. zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków RN oraz zmian w składzie RN.
GREENECO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
GREENECO
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GREENECO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GREENECO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GREENECO
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
GREENECO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GREENECO
WZA
GREENECO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek