05:47 | GMT: 03:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
FABRYKAKD

Data
Spółka
Wydarzenie
FABRYKAKD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FABRYKAKD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
FABRYKAKD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FABRYKAKD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FABRYKAKD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
FABRYKAKD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
FABRYKAKD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
FABRYKAKD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ straty netto za 2018 rok.
FABRYKAKD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FABRYKAKD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
FABRYKAKD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
FABRYKAKD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FABRYKAKD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FABRYKAKD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2017 rok.
FABRYKAKD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
FABRYKAKD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FABRYKAKD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2016 rok.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za 2016 rok.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FABRYKAKD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto / pokrycia straty netto za 2015 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za 2015 rok.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FABRYKAKD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za 2014 rok.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FABRYKAKD
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za 2013 rok.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FABRYKAKD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za 2012 rok.
FABRYKAKD
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
FABRYKAKD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FABRYKAKD
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek