02:41 | GMT: 00:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EXCELLENC

Data
Spółka
Wydarzenie
EXCELLENC
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EXCELLENC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
EXCELLENC
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za 2019 rok.
EXCELLENC
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EXCELLENC
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2018.
EXCELLENC
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za 2018 rok.
EXCELLENC
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EXCELLENC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
EXCELLENC
Split akcji w stosunku 1:10.
EXCELLENC
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za 2017 rok.
EXCELLENC
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EXCELLENC
Dzień pierwszego notowania na NC 5.520.550 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EXCELLENC
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EXCELLENC
NWZA ws. podziału akcji przez obniżenie wartości nominalnej akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
EXCELLENC
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EXCELLENC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
EXCELLENC
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za 2016 rok.
EXCELLENC
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EXCELLENC
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
EXCELLENC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
EXCELLENC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
EXCELLENC
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EXCELLENC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
EXCELLENC
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za 2015 rok.
EXCELLENC
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EXCELLENC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EXCELLENC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EXCELLENC
Publikacja raportu za 2014 rok.
EXCELLENC
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EXCELLENC
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 2.365.950 akcji zwykłych na okaziciela serii C.


«Powrót do terminarza spółek