21:47 | GMT: 19:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ESPEROTIA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ESPEROTIA
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki.
ESPEROTIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ESPEROTIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ESPEROTIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
ESPEROTIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2014 r.
ESPEROTIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2014 r.
ESPEROTIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ESPEROTIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ESPEROTIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ESPEROTIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ESPEROTIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
ESPEROTIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ESPEROTIA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ESPEROTIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ESPEROTIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ESPEROTIA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ESPEROTIA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ESPEROTIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2012 r.
ESPEROTIA
Publikacja raportu za 2012 rok.
ESPEROTIA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ESPEROTIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ESPEROTIA
NWZA ws. ustalenia zasad Programu Motywacyjnego dla Członków RN na lata 2013-2015, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmian statutu i in.
ESPEROTIA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ESPEROTIA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ESPEROTIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ESPEROTIA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek