04:34 | GMT: 02:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DIGATE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DIGATE
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2013 oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.
DIGATE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DIGATE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DIGATE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DIGATE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DIGATE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DIGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DIGATE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DIGATE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DIGATE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DIGATE
NWZA ws. powołania biegłego rewidenta.
DIGATE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, obniżenia kapitału zakładowego, określenia kapitału docelowego oraz udzielenia zgody na przeniesienie aktywów.
DIGATE
Publikacja raportu za 2012 rok.
DIGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DIGATE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DIGATE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
DIGATE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DIGATE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DIGATE
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty.
DIGATE
Publikacja raportu za 2011 rok.
DIGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DIGATE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DIGATE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DIGATE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DIGATE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DIGATE
NWZA ws. upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych.
DIGATE
WZA
DIGATE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DIGATE
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DIGATE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DIGATE
Publikacja raportu za 2010 rok.
DIGATE
Zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
DIGATE
Początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
DIGATE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
DIGATE
Zakończenie book building.
DIGATE
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DIGATE
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DIGATE
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DIGATE
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
DIGATE
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
DIGATE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.


«Powrót do terminarza spółek