15:48 | GMT: 13:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
DIRECTES

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DIRECTES
Wykluczenie spółki z obrotu na NC z powodu nieprzekazania raportów za III i IV kwartał 2012 roku.
DIRECTES
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
DIRECTES
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
DIRECTES
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DIRECTES
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
DIRECTES
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DIRECTES
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DIRECTES
Publikacja raportu za 2011 rok.
DIRECTES
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DIRECTES
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DIRECTES
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DIRECTES
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DIRECTES
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
DIRECTES
WZA
DIRECTES
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DIRECTES
Publikacja raportu za 2010 rok.
DIRECTES
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
DIRECTES
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
DIRECTES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DIRECTES
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek