00:49 | GMT: 22:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
BARLINEK

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BARLINEK
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
BARLINEK
Dzień wykupu akcji spółki przez Pana Michała Sołowowa po cenie 1,30 zł za akcję.
BARLINEK
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
BARLINEK
ZWZA ws. zniesienia dematerializacji 254.047.500 akcji oraz ich wycofania z obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji po ich dematerializacji lub w drodze oferty publicznej oraz zmiany statutu.
BARLINEK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BARLINEK
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Barcocapital Investment Limited.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BARLINEK
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Barcocapital Investment Limited.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BARLINEK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 i pokrycia strat z lat ubiegłych.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
BARLINEK
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
BARLINEK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BARLINEK
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
BARLINEK
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BARLINEK
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy.
BARLINEK
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BARLINEK
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii M.
BARLINEK
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii M.
BARLINEK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BARLINEK
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii M.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BARLINEK
NWZA ws. zmian w statucie.
BARLINEK
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BARLINEK
WZA
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
BARLINEK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek