06:47 | GMT: 04:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ALKAL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ALKAL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ALKAL
NWZA ws. powołania członków RN.
ALKAL
Publikacja raportu za 2016 rok.
ALKAL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ALKAL
NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ustalenia liczby członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ALKAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ALKAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej.
ALKAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
ALKAL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za 2015 rok.
ALKAL
NWZA ws. wyrażenia przez NWZ zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
ALKAL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ALKAL
NWZA ws. odwołania oraz powołania członka RN.
ALKAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ALKAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ALKAL
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALKAL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ALKAL
Pierwszy dzień notowań na NC 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ALKAL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ALKAL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ALKAL
Publikacja raportu za 2013 rok.
ALKAL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ALKAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ALKAL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ALKAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ALKAL
Publikacja raportu za 2012 rok.
ALKAL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ALKAL
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ALKAL
Publikacja raportu za 2011 rok.
ALKAL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ALKAL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ALKAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ALKAL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
ALKAL
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALKAL
WZA
ALKAL
Publikacja raportu za 2010 rok.
ALKAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ALKAL
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek