05:27 | GMT: 03:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
AGROTOUR

Data
Spółka
Wydarzenie
AGROTOUR
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za 2019 rok.
AGROTOUR
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
AGROTOUR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
AGROTOUR
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
AGROTOUR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
AGROTOUR
Publikacja raportu za 2018 rok.
AGROTOUR
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AGROTOUR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
AGROTOUR
Publikacja raportu za 2017 rok.
AGROTOUR
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
AGROTOUR
NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmian w statucie, utworzenia oddziału spółki, potwierdzenia ważności uchwały zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącej emisji obligacji oraz emisji nowej serii obligacji.
AGROTOUR
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
AGROTOUR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
AGROTOUR
Publikacja raportu za 2016 rok.
AGROTOUR
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
AGROTOUR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, zmiany siedziby spółki, zmiany nazwy spółki oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
AGROTOUR
Publikacja raportu za 2015 rok.
AGROTOUR
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
AGROTOUR
NWZA ws. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zamiany wszystkich akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, zmiany siedziby oraz zmiany nazwy spółki.
AGROTOUR
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AGROTOUR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
AGROTOUR
Publikacja raportu za 2014 rok.
AGROTOUR
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AGROTOUR
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
AGROTOUR
Publikacja raportu za 2013 rok.
AGROTOUR
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AGROTOUR
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
AGROTOUR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AGROTOUR
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek