02:38 | GMT: 01:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
ADFORM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ADFORM
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
ADFORM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
ADFORM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
ADFORM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ADFORM
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
ADFORM
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Prezesem oraz Wiceprezesem Zarządu.
ADFORM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ADFORM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ADFORM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
ADFORM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ADFORM
Pierwszy dzień notowań na NC 120.596 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ADFORM
Ostatni dzień notowań na NC 120.596 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ADFORM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek