02:29 | GMT: 00:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ADASTRA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ADASTRA
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2013, raportów kwartalnych za IV kwartał 2013 oraz za I kwartał 2014.
ADASTRA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ADASTRA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ADASTRA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
ADASTRA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
ADASTRA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ADASTRA
Publikacja raportu za 2012 rok.
ADASTRA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ADASTRA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ADASTRA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ADASTRA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ADASTRA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ADASTRA
WZA
ADASTRA
Publikacja raportu za 2011 rok.
ADASTRA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ADASTRA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ADASTRA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ADASTRA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek