21:36 | GMT: 19:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
WASPOL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
WASPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WASPOL
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2012, raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.
WASPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
WASPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
WASPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
WASPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
WASPOL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
WASPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
WASPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
WASPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
WASPOL
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
WASPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
WASPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WASPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
WASPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
WASPOL
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WASPOL
WZA
WASPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
WASPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
WASPOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
WASPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
WASPOL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.


«Powrót do terminarza spółek