01:00 | GMT: 23:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SUMMALING

Data
Spółka
Wydarzenie
SUMMALING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SUMMALING
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
SUMMALING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SUMMALING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SUMMALING
Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji serii A i 920.034 akcji serii K.
SUMMALING
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
SUMMALING
NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
SUMMALING
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SUMMALING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SUMMALING
Dzień pierwszego notowania na NC 25.000 akcji serii H2 oraz 583.500 akcji serii J.
SUMMALING
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
SUMMALING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
SUMMALING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SUMMALING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SUMMALING
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
SUMMALING
Dzień pierwszego notowania na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
SUMMALING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SUMMALING
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
SUMMALING
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru.
SUMMALING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SUMMALING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SUMMALING
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
SUMMALING
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SUMMALING
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SUMMALING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
SUMMALING
Publikacja raportu za 2016 rok.
SUMMALING
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SUMMALING
Wprowadzenie do obrotu na NC 200.000 akcji serii E, 191.130 akcji serii F, 150.000 akcji serii G.
SUMMALING
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
SUMMALING
NWZA ws. połączenia z Summa Linguae Outsourcing z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
SUMMALING
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SUMMALING
NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zawaracie umów pożyczki z członkami RN i zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje akcji z wyłączeniem prawa poboru, ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki oraz zmiany statutu.
SUMMALING
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SUMMALING
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SUMMALING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
SUMMALING
Publikacja raportu za 2015 rok.
SUMMALING
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SUMMALING
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, w drodze subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN, zmian w statucie i in.
SUMMALING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SUMMALING
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.


«Powrót do terminarza spółek