01:02 | GMT: 00:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SESCOM

Data
Spółka
Wydarzenie
SESCOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SESCOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
SESCOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.
SESCOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SESCOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2018/2019.
SESCOM
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
SESCOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SESCOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SESCOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.
SESCOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SESCOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2017/2018.
SESCOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SESCOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
SESCOM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
SESCOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku.
SESCOM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
SESCOM
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 750.000 akcji serii A2, 50.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C oraz 450.000 akcji serii D. Wykluczenie z obrotu na NC.
SESCOM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
SESCOM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SESCOM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SESCOM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SESCOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku.
SESCOM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
SESCOM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SESCOM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SESCOM
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 24 czerwca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie zastawem rejestrowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 do obrotu na GPW, zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian statutu.
SESCOM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SESCOM
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie zastawem rejestrowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany oznaczenia akcji serii A, zmiany statutu.
SESCOM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SESCOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.
SESCOM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
SESCOM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SESCOM
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR, sporządzania przez Grupę Kapitałową Spółki sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR oraz zmiany statutu.
SESCOM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SESCOM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SESCOM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SESCOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SESCOM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SESCOM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
SESCOM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SESCOM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SESCOM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SESCOM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN oraz podziału zysku za okres od 1.10.2012 do 30.09.2013, udzielenia członkom absolutorium oraz powołania członka RN.
SESCOM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SESCOM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
SESCOM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SESCOM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek