10:14 | GMT: 08:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
ONE2ONE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ONE2ONE
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki obejmującej likwidację jej majątku.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ONE2ONE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ONE2ONE
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2012r, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze: emisji akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji akcji na okaziciela serii I z zachowaniem prawa poboru i zmiany statutu.
ONE2ONE
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2012r, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze: emisji akcji na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji akcji na okaziciela serii J z zachowaniem prawa poboru i zmiany statutu.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ONE2ONE
NWZA ws. m.in. pokrycia straty w 2012 roku oraz dalszego istnienia spółki.
ONE2ONE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w 2012 roku oraz dalszego istnienia spółki.
ONE2ONE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
ONE2ONE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ONE2ONE
NWZA ws. pokrycia straty w 2011 roku, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i H z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ONE2ONE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ONE2ONE
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ONE2ONE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ONE2ONE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-informatyka.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ONE2ONE
NWZA ws. emisji obligacji zwykłych.
ONE2ONE
WZA
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ONE2ONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ONE2ONE
NWZA
ONE2ONE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.


«Powrót do terminarza spółek