17:57 | GMT: 15:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
KOFAMA

Data
Spółka
Wydarzenie
KOFAMA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KOFAMA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KOFAMA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zarmen Sp. z o.o.
KOFAMA
NWZA ws. wycofania akcji spółki serii C1 i C2 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
KOFAMA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zarmen Sp. z o.o.
KOFAMA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KOFAMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
KOFAMA
Publikacja raportu za 2019 rok.
KOFAMA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KOFAMA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KOFAMA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
KOFAMA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
KOFAMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki(art. 397 k.s.h.).
KOFAMA
Publikacja raportu za 2018 rok.
KOFAMA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
KOFAMA
NWZA ws. zmian w składzie RN, zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu, ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN i zarządu, szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego zarządu.
KOFAMA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
KOFAMA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty za rok obrotowy 2017.
KOFAMA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KOFAMA
Publikacja raportu za 2017 rok.
KOFAMA
NWZA ws. zobowiązania zarządu do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, przygotowania informacji o bieżącej sytuacji w spółce oraz planu działań zaspokojenia zobowiązań wobec obligatariuszy oraz akcjonariuszy serii C1, powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, powołania pełnomocnika walnego zgromadzenia, podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu.
KOFAMA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
KOFAMA
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KOFAMA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
KOFAMA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KOFAMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
KOFAMA
Publikacja raportu za 2016 rok.
KOFAMA
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.567.838 akcji serii C1 oraz 51.251 akcji serii C2.


«Powrót do terminarza spółek